Hide Main content block

29 เมษายน 2562 เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
  29 เมษายน 2562 เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งปีนี้ทรงมีพระชนมายุครบ 14 พรรษา
1

สื่อโทรทัศน์/วิดีโอ/สิ่งพิมพ์

17 กุมภาพันธ์ 2558
4332
“นันทปฏิมา: ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน” นันทนคร หรือ นครน่าน เป็นเมืองเก่าแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานและเปี่ยมด้วยเกียรติภูมินครน่านในอดีตเจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่งดงามเป็นเอก ไม่แพ้เมืองใดในยุคสมัยเดียวกัน เมื่อเราก้าวเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน เราจะพบว่า ...

คลังความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15 พฤศจิกายน 2559
3662
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นองค์กรที่ริเริ่มส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ดำเนินการร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจัดทำ “โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ...

ข้อมูลท่องเที่ยว

16 พฤศจิกายน 2559
4086
หอประวัติศาสตร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี๒๕๕๗     ตึกรังสีเกษมสร้างขึ้นในเดือนธันวาคม คริสต์ศักราช ๑๙๑๕ โดยการนำของศาสนาจารย์ ดร. นพ.ซามูเอล ซี พีเพิลส์ ดร.ฮิวส์ เทเลอร์ ศาสนาจารย์ แมเรียน บี ปาล์เมอร์ และนางสาวลูซี่ ...

น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต : แหล่งที่เที่ยว

21 กันยายน 2559
1636979
วัดภูมินทร์มงคลแห่งล้านนาตะวันออก เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดหลวง ตำบลในเวียง ภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ...

น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต : แหล่งที่กิน

11 กันยายน 2559
2040000
"ร้านของหวานป้านิ่ม"ชิมบัวลอยรสอร่อย หอมหวาน มันถึงใจ ร้านอร่อยที่ต้องห้ามพลาด สำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆ ท่านที่เคยมาเยี่ยมเยียนจังหวัดน่าน ...

น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต : แหล่งที่พัก

Has no content to show!

น่านเมืองเก่าที่มีชีวิต : รีวิว

Has no content to show!
Top