องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

รู้จัก อพท.
30.ม.ค..2556
Rate this item
(17 votes)

ชื่อเต็มภาษาไทย: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
                          (องค์การมหาชน)
ชื่อย่อ: อพท.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Designated Areas for Sustainable Tourism Administration 
                              (Public Organization) 
ชื่อย่อ : DASTA

logo

 ความหมายของโลโก้ อพท.

โลโก้ อพท. ตั้งใจออกแบบให้ดูคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ "own" ที่หมายถึงความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม สีเขียวและสีน้ำหนักต่างที่คล้ายสีหลัก ส่วนที่เป็นตัวอักษร โดยไล่น้ำหนักบริเวณตัวอักษร ทั้งนี้การเลือกใช้โทนสีเขียวเพื่อสื่อความเป็นตัวแทนของความสมดุล เป็นความสมบูรณ์แบบระหว่าง 2 องค์ประกอบหลัก คือ "ความสามัคคี" และ "ความยั่งยืน" ภายใต้เป้าหมายหลักที่จะผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการมุ่งมั่นพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน

 

Read 87080 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction