องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข้อมูลที่สำคัญของ อพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
24.มี.ค..2561
Rate this item
(1 Vote)

ข้อมูลที่สำคัญของ อพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร


๒. งบการเงิน


๓. ประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล


๔. การเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน


๕. โครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการ


๖. ภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์


๗. ข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน


คลิกดูข้อมูลที่สำคัญของ อพท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ที่นี่ >>

คลิกดูข้อมูลที่สำคัญของ อพท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ที่นี่ >>

 

.

Read 13988 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction