องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

แจ้งเรื่องร้องเรียน
01.ม.ค..2564
Rate this item
(4 votes)

ช่องทางการร้องเรียน

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2357 3580-7

(ติดต่อระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น.)

ร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ต่อ 404

หรือสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางอีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ส่งตรงถึงผู้อำนวยการ อพท.)

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

ต่อ 402

หรือสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางอีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางด่วนในการกรอกแบบฟอร์ม >>>คลิกที่นี่<<<

ช่องทางด่วนในการกรอกแบบฟอร์ม >>>คลิกที่นี่<<<

 

*หมายเหตุ: อพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนเมื่อได้รับข้อมูล หรือ เอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น
โดยผู้ร้องเรียนจะต้องให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐา​นต่อ อพท. ที่เพียงพอต่อการพิจารณา
ทั้งนี้ อพท. จะเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนทั่วไปแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนทั่วไป >>>คลิกที่นี่<<<

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการทุจริต/การจัดซื้อจัดจ้าง >>>คลิกที่นี่<<<

แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน >>>คลิกที่นี่<<<

กระบวนการรับร้องเรียนเรื่องทั่วไป >>>คลิกที่นี่<<<

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง >>>คลิกที่นี่<<<

ช่องทางการสื่อสารและแผน >>>คลิกที่นี่<<<

กระบวนการประชาสัมพันธ์ >>>คลิกที่นี่<<<

.

Read 12135 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction