องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

การตลาดออนไลน์สาหรับสินค้าชุมชน
01.มี.ค..2564
Rate this item
(0 votes)

การตลาดออนไลน์สาหรับสินค้าชุมชน
กระบวนการและขั้นตอนในการทาตลาดผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์
บรรยาย
โดย พันธุ์ทิตต์  สิรภพธาดา

market community1 Page 04

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม : การตลาดออนไลน์สาหรับสินค้าชุมชน

การตลาดออนไลน์สาหรับสินค้าชุมชน การตลาดออนไลน์สาหรับสินค้าชุมชน

.

Read 617 times

Image Gallery

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction