องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท.7 ประสานพลัง 6 ภาคีสำคัญ ลงนามความร่วมมือพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี
31.พ.ค..2564
Rate this item
(0 votes)

SWP5767 E 1024x576

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (เมืองโบราณอู่ทอง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าสู่เวทีเครือข่ายเมืองดนตรีแห่งองค์การยูเนสโก ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

c6ed86a3f0fdea6872575e5a90cb8b6ad 4620693218534459266 210528 0007 1024x682

ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
• นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
• นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
• ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
• นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อํานวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลจังหวัดสุพรรณบุรี
• นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
และ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ

ขณะนี้ อพท.7 ได้ร่วมขับเคลื่อนการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายทางดนตรีอย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองดนตรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (children with special needs) ได้มีพัฒนาการที่ดีและสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุข (City of Happiness) ของจังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคตต่อไป

c6ed86a3f0fdea6872575e5a90cb8b6ad 4620693218534459266 210528 0015 1024x682

SWP5762 E 1024x576

.

Read 640 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction