องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์”
14.มิ.ย..2564
Rate this item
(0 votes)

S 14885213

S 14885215

อพท. ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์”อพท. ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์”องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนาผ่านระบบออนไลน์ในกิจกรรม “ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Thailand Creative Cities Network 2021)” โดยจะมีขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ซึ่ง อพท. ได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงาน

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่  “การก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” “เส้นทางสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” และ “บทบาทของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมือง และ เมืองที่มีศักยภาพสู่เมืองสร้างสรรค์ในอนาคตของไทย” รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจากประเทศเกาหลี และประเทศอังกฤษ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ในการเสวนาจะเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาพื้นที่ นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ในเรื่องเมืองสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการพัฒนาเมืองในหลายมิติ และจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานเข้ากับทุนทรัพยากรบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการรังสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบที่รวมกันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่มีความโดดเด่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมได้อย่างมีคุณภาพ ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ต่อชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองเป้าหมายของไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานในลักษณะออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/R7DcAW9EfrEfC56r6  หรือ สแกน QR Code

 

.

Read 944 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction