องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

>>>
06.ก.ค..2564
Rate this item
(1 Vote)

Untitled design 1

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำโดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เสริมสร้างและยกระดับเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Creative Tourism Thailand Network) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งต่อและกระจายประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนนักออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือ “กระบวนการพัฒนานักออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creating Creative Tourism Program)” ที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวฯ มีเป้าหมายในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในอนาคตจะได้ขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนท่องเที่ยวในการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์“เสริมสร้างและยกระดับเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Creative Tourism Thailand Network) ระว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2564”

กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย

เรื่องเล่าเหนือชั้น (Story telling)

เติมอรรถรสอย่างสร้างสรรค์ และการออกแบบให้ลื่นไหล

กลยุทธ์การดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพ และออกแบบให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

.

Read 1391 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction