องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

สื่อโทรทัศน์/ วิดีโอ
สื่อโทรทัศน์/ วิดีโอ (208)

10.พ.ค..2564 Written by

skn


“ชุมชนบ้านทุ่งประดู่” จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วน ทั้งฝั่งของการประมง อย่างกิจกรรมสุดประทับใจ อาทิ การเล่นเรือใบ, กิจกรรมห่มทรายคลายเครียด เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผ่อนคลาย และชอบดูแลสุขภาพ เพราะทรายบริเวณนี้ มีสมบัติในการบำบัดและปรับสมดุลให้กับร่างกาย หรือลองมาทำกิจกรรมในภาคการเกษตรอย่างการทำขนมจากมะพร้าวพันธุ์นกคุ้ม ตั้งชื่อเก๋ไก๋ว่า “อัญมณีนกคุ้ม” อร่อย หวาน มัน ชื่นใจ มาทดลองทำ และทดลองทานได้ที่นี่ที่เดียว
กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ มาจากความร่วมแรง ร่วมใจ และพลังของคนในชุมชน โดยมี คุณ วิทยา สันติสุขไพบูลย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ มาร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับ อพท. เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่บ้างทุ่งประดู่แห่งนี้
หากใครมองหาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแปลกใหม่ ลองออกมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณจะได้ทั้งประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่มแน่นอน
03.พ.ค..2564 Written by

1620022964070

ท่องเที่ยวชุมชน 'วิถีสู่ความยั่งยืน' ขอบคุณรายการ EEC Focus ที่ร่วมสัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. นำเสนอแนวคิด เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกหนึ่งมิติการท่องเที่ยวที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

eec

“ชุมชนบ้านทุ่งประดู่” จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วน ทั้งฝั่งของการประมง อย่างกิจกรรมสุดประทับใจ อาทิ การเล่นเรือใบ, กิจกรรมห่มทรายคลายเครียด เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผ่อนคลาย และชอบดูแลสุขภาพ เพราะทรายบริเวณนี้ มีสมบัติในการบำบัดและปรับสมดุลให้กับร่างกาย หรือลองมาทำกิจกรรมในภาคการเกษตรอย่างการทำขนมจากมะพร้าวพันธุ์นกคุ้ม ตั้งชื่อเก๋ไก๋ว่า “อัญมณีนกคุ้ม” อร่อย หวาน มัน ชื่นใจ มาทดลองทำ และทดลองทานได้ที่นี่ที่เดียว
กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ มาจากความร่วมแรง ร่วมใจ และพลังของคนในชุมชน โดยมี คุณ วิทยา สันติสุขไพบูลย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ มาร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับ อพท. เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่บ้างทุ่งประดู่แห่งนี้
หากใครมองหาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแปลกใหม่ ลองออกมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณจะได้ทั้งประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่มแน่นอน
08.ม.ค..2564 Written by

tungpradu64

ชุมชนทุ่งประดู่ : จบเมืองนอก มาอยู่นอกเมือง

“ชุมชนบ้านทุ่งประดู่” จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วน ทั้งฝั่งของการประมง อย่างกิจกรรมสุดประทับใจ อาทิ การเล่นเรือใบ, กิจกรรมห่มทรายคลายเครียด เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผ่อนคลาย และชอบดูแลสุขภาพ เพราะทรายบริเวณนี้ มีสมบัติในการบำบัดและปรับสมดุลให้กับร่างกาย หรือลองมาทำกิจกรรมในภาคการเกษตรอย่างการทำขนมจากมะพร้าวพันธุ์นกคุ้ม ตั้งชื่อเก๋ไก๋ว่า “อัญมณีนกคุ้ม” อร่อย หวาน มัน ชื่นใจ มาทดลองทำ และทดลองทานได้ที่นี่ที่เดียว

กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ มาจากความร่วมแรง ร่วมใจ และพลังของคนในชุมชน โดยมี คุณวิทยา สันติสุขไพบูลย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ มาร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับ อพท. เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่บ้างทุ่งประดู่แห่งนี้

หากใครมองหาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแปลกใหม่ ลองออกมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณจะได้ทั้งประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่มแน่นอน

 

 

“ชุมชนบ้านทุ่งประดู่” จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติครบถ้วน ทั้งฝั่งของการประมง อย่างกิจกรรมสุดประทับใจ อาทิ การเล่นเรือใบ, กิจกรรมห่มทรายคลายเครียด เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผ่อนคลาย และชอบดูแลสุขภาพ เพราะทรายบริเวณนี้ มีสมบัติในการบำบัดและปรับสมดุลให้กับร่างกาย หรือลองมาทำกิจกรรมในภาคการเกษตรอย่างการทำขนมจากมะพร้าวพันธุ์นกคุ้ม ตั้งชื่อเก๋ไก๋ว่า “อัญมณีนกคุ้ม” อร่อย หวาน มัน ชื่นใจ มาทดลองทำ และทดลองทานได้ที่นี่ที่เดียว
กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ มาจากความร่วมแรง ร่วมใจ และพลังของคนในชุมชน โดยมี คุณ วิทยา สันติสุขไพบูลย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ มาร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับ อพท. เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่บ้างทุ่งประดู่แห่งนี้
หากใครมองหาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมแปลกใหม่ ลองออกมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณจะได้ทั้งประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับไปอย่างเต็มอิ่มแน่นอน
29.ม.ค..2564 Written by

takantong64

“ชุมชนท่าขันทอง” จ.เชียงราย ชุนชนอีสานในแดนเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมชาวโขงที่บรรจบกับชาวล้านนา เมื่อมาเยือนจะพบกับความสนุกสนานแบบชาวอีสาน และความงดงามแบบชาวเหนือที่ผสานกันอย่างลงตัว

นอกจากเสน่ห์ของวัฒนนธรรม 2 ภาคแล้ว มิตรไมตรีของคนในชุมชนนั้นก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ทำให้ชุมชนท่าขันทองนั้นน่ามาเยือน เช่น โฮมสเตย์บ้านดินไทยที่ให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และยังได้มาตรฐานระดับอาเซียนเลยทีเดียว

กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ ชุมชนนำมาต่อยอดจากต้นทุนเดิมที่มี พัฒนาต่อกลายเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำร่วมกับ อพท. ช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาจนเกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้

26.ก.พ..2564 Written by

little bay

“ชุมชนอ่าวน้อย” จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนที่รวมเสน่ห์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ 3 เชื้อชาติ ไทย มอญ พม่า ผ่านวิถีชีวิตกันเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์ อย่างภาษา การแต่งกาย ไปจนถึงเมนูอาหาร

นอกจากนี้ ชุมชนอ่าวน้อย ยังเหมาะแก่การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีแบบธรรมชาติ ไม่ผ่านการใช้สารเคมีแต่อย่างใด และด้านการประมงที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวเรือประมง จับปู หอย ปลาหมึก อนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำปะการังเทียม ไปจนถึงการทำอาหารทะเลสดๆ รับประทาน เรียกว่าเต็มอิ่มกับวิถีท่องเที่ยวถึง 2 รูปแบบในชุมชนเดียว

กิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้ มาจากความร่วมแรงร่วมใจ และพลังของคนในชุมชน โดยมีคุณอังคนา พิมพ์สุวรรณ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคิรีขันธ์ มาร่วมพัฒนาไปพร้อมๆ กับ อพท. เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นในพื้นที่ชุมชนอ่าวน้อยแห่งนี้

 

05.มี.ค..2564 Written by

chakngeaw

“ชุมชนบ้านชากแง้ว” จ.ชลบุรี ชุมชนชาวจีนโบราณที่ตั้งรกรากกันจากรุ่นสู่รุ่น มีวัฒนธรรมจีนขนาดแท้ หล่อหลอมเป็นตลาดโบราณที่แสนคึกคักและสะท้อนเสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน

ตลาดจีนโบราณชากแง้ว คือตลาดที่สร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชน มีอาหารจีนสูตรโบราณ เทศกาลบะจ่าง เทศกาลไหว้พระจันทร์แบบจัดเต็มด้วยพิธีแบบดั้งเดิม แและที่นี่ยังเป็นจุดที่ชมพระจันทร์สวยที่สุดแห่งหนึ่งในชลบุรี

ตลาดแห่งนี้ เจริญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้นมาได้ เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน โดยมีคุณนิยม เหมทานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองชากแง้ว และ อพท. เข้ามาให้ความรู้ จัดการทดลองเที่ยว ฟื้นฟูชุมชนให้พัฒนาสืบไป สมกับความตั้งใจที่ว่า “บ้านเก่า เล่าตำนาน สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง”

 

24.เม.ย..2563 Written by

อพท. โดย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ DASTA Academy ได้จัดทำ VDO ประกอบการใช้งานคู่มือ " SUPPORTING JOBS AND ECONOMIES THROUGH TRAVEL & TOURISM "ของ UNWTO เพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงประโยชน์และการนำไปใช้งานต่อ

08.พ.ย..2562 Written by

รายการเก๋าไม่แก่ วันที่ 08-11-62 

ช่วง เก๋ารู้เก๋าบอก : พบกับ คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น (องค์การมหาชน) จะมาพูดคุยเรื่อง "บทบาทของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น (อพท.)" 

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction