องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และแสดงผลงานสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Tagged under

การจ้างที่ปรึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Tagged under

จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และแสดงผลงานสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Tagged under

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๘๑ รายการ

Tagged under

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction