องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ที่อยู่/แผนที่
30.ม.ค..2556
Rate this item
(6 votes)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๐, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๒  
โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๖ (ชั้น ๓๐), ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ (ชั้น ๓๑)
เว็บไซต์ : http://www.dasta.or.th  
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อพท.

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๐, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๒ ต่อ ๒๑๑  
โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๖ (ชั้น ๓๐), ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ (ชั้น ๓๑)
เว็บไซต์ : http://www.dasta.or.th  
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

map edit

Read 111695 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction