องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

อพท. Travel

 16 มีนาคม 2564
  741  
อพท. Travel : Issue 28 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 28 : เที่ยวนี้มีความหมายที่ "คุ้งบางกะเจ้า" ...
 741 
อพท. Travel : Issue 28 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 28 : เที่ยวนี้มีความหมายที่ ...
16 มีนาคม 2564
 15 ตุลาคม 2563
  610  
อพท. Travel : Issue 27 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 27 : ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ...
 610 
อพท. Travel : Issue 27 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 27 : ...
15 ตุลาคม 2563
 30 พฤศจิกายน 2562
  493  
อพท. Travel : Issue 26   อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 26 : In the mood of PETCHABURI เพชรพริบพราว คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 493 
อพท. Travel : Issue 26   อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 26 : In the mood of ...
30 พฤศจิกายน 2562
 31 ตุลาคม 2562
  663  
อพท. Travel : Issue 25   อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 25 : The Pattern of PLEASURE คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>
 663 
อพท. Travel : Issue 25   อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 25 : The Pattern of ...
31 ตุลาคม 2562
 30 กันยายน 2562
  606  
อพท. Travel : Issue 24 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 24 : GOOD THING HAPPENS คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>
 606 
อพท. Travel : Issue 24 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 24 : GOOD THING HAPPENS ...
30 กันยายน 2562
 30 สิงหาคม 2562
  416  
อพท. Travel : Issue 23 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 23 : LOEI Rediscovered คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>
 416 
อพท. Travel : Issue 23 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 23 : LOEI Rediscovered ...
30 สิงหาคม 2562
 30 สิงหาคม 2561
  1005  
อพท. Travel : Issue 22 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 22 : ย้อนยุคอย่างนครชุม The Nostalgic Journey คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 1005 
อพท. Travel : Issue 22 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 22 : ย้อนยุคอย่างนครชุม The ...
30 สิงหาคม 2561
 29 สิงหาคม 2561
  871  
อพท. Travel : Issue 21 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 21 : นิยามแห่งการหยั่งรากของชีวิต "บ้านชากแง้ว" Delightful Discovery ...
 871 
อพท. Travel : Issue 21 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 21 : ...
29 สิงหาคม 2561
 28 สิงหาคม 2561
  755  
อพท. Travel : Issue 20 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 20 : วิถีสีเขียวแห่งดงเย็น The Green Escape ...
 755 
อพท. Travel : Issue 20 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 20 : วิถีสีเขียวแห่งดงเย็น ...
28 สิงหาคม 2561
 27 สิงหาคม 2561
  723  
อพท. Travel : Issue 19 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 19 : บ้านน้ำเชี่ยว ผืนน้ำ ผู้คน และตัวตนอันเป็นหนึ่งเดียว The Harmony of Life ...
 723 
อพท. Travel : Issue 19 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 19 : บ้านน้ำเชี่ยว ผืนน้ำ ...
27 สิงหาคม 2561
 01 มิถุนายน 2561
  1116  
อพท. Travel : Issue 18 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 18 : ชีวิตดีๆ มีได้ บ้านไร่กองขิง Simply The Best ...
 1116 
อพท. Travel : Issue 18 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 18 : ชีวิตดีๆ มีได้ ...
01 มิถุนายน 2561
 05 เมษายน 2561
  1467  
อพท. Travel : Issue 17 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 17 : สุขเรียบง่าย สไตล์ 'บ่อสวก' Happiness is all around ...
 1467 
อพท. Travel : Issue 17 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 17 : สุขเรียบง่าย สไตล์ ...
05 เมษายน 2561
 29 มกราคม 2561
  1545  
อพท. Travel : Issue 16 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 16 : เลย-ลาว เงางามสองวัฒนธรรม LAN XANG Inspired ...
 1545 
อพท. Travel : Issue 16 อพท. Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 16 : เลย-ลาว เงางามสองวัฒนธรรม ...
29 มกราคม 2561
 22 กันยายน 2560
  1652  
อพท. Travel : Issue 15   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 15 : รักเลย LOEI with LOVE คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 1652 
อพท. Travel : Issue 15   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 15 : รักเลย LOEI ...
22 กันยายน 2560
 24 กรกฎาคม 2560
  2575  
อพท. Travel : Issue 14   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 14 : เกาะหมาก ในวิถีทางแห่งความยั่งยืน The Low Carbon Journey ...
 2575 
อพท. Travel : Issue 14   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 14 : เกาะหมาก ...
24 กรกฎาคม 2560
 24 กรกฎาคม 2560
  1977  
อพท. Travel : Issue 13   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 13 : สุนทรียภาพบนหลังอาน Pedal Pleasure คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 1977 
อพท. Travel : Issue 13   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 13 : สุนทรียภ ...
24 กรกฎาคม 2560
 15 พฤษภาคม 2560
  1998  
อพท. Travel : Issue 12     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 12 : อพท. เชื่อม | นักท่องเที่ยว ชื่นชอบ | ชุมชน ...
 1998 
อพท. Travel : Issue 12     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 12 : ...
15 พฤษภาคม 2560
 05 พฤษภาคม 2560
  1993  
อพท. Travel : Issue 11     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 11 ...
 1993 
อพท. Travel : Issue 11     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 11 : ...
05 พฤษภาคม 2560
 20 เมษายน 2560
  1788  
อพท. Travel : Issue 10       อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 10 : เกาะช้าง Low Carbon Destination  ...
 1788 
อพท. Travel : Issue 10       อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 10 ...
20 เมษายน 2560
 07 เมษายน 2560
  1804  
อพท. Travel : Issue 9       อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 9 : เลย Leisure Loei  คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 1804 
อพท. Travel : Issue 9       อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 9 ...
07 เมษายน 2560
 27 ธันวาคม 2559
  2180  
อพท. Travel : Issue 8     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 8 : พัทยา Greenovation Tourism City  ...
 2180 
อพท. Travel : Issue 8     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 8 : ...
27 ธันวาคม 2559
 08 พฤศจิกายน 2559
  2348  
อพท. Travel : Issue 7     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 7 : น่าน LIVING OLD CITY  คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 2348 
อพท. Travel : Issue 7     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 7 : ...
08 พฤศจิกายน 2559
 23 กันยายน 2559
  1707  
อพท. Travel : Issue 6 อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 6 : สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร World Heritage City  ...
 1707 
อพท. Travel : Issue 6 อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 6 : ...
23 กันยายน 2559
 27 กรกฎาคม 2559
  2556  
อพท. Travel : Issue 5   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 5 : อู่ทอง ORIGIN of SUVARNABHUMI คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 2556 
อพท. Travel : Issue 5   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 5 : อู่ทอง ORIGIN ...
27 กรกฎาคม 2559
 07 เมษายน 2559
  1716  
 อพท. Travel : Issue 4 อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 4 : Creative Tourism เที่ยวแบบสร้างสรรค์ สรรค์สร้างชุมชน  ...
 1716 
 อพท. Travel : Issue 4 อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 4 : Creative Tourism ...
07 เมษายน 2559
 12 กุมภาพันธ์ 2559
  1943  
อพท. Travel : Issue 3   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 3 : เที่ยว 14 ชุมชน ค้นของดี  คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
 1943 
อพท. Travel : Issue 3   อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 3 : เที่ยว 14 ...
12 กุมภาพันธ์ 2559
 19 มกราคม 2559
  2925  
อพท. Travel : Issue 2     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 2 : 2 เมืองมรดกโลก ห้ามพลาด สุโขทัย-กำแพงเพชร ...
 2925 
อพท. Travel : Issue 2     อพท Travel "นิตยสารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเล่มแรกของเมืองไทย" ฉบับที่ 2 : 2 ...
19 มกราคม 2559
 12 พฤศจิกายน 2558
  5697  
อพท. Travel : Issue 1     + หยิบฟรีที่ร้านกาแฟ ดอยช้าง, Suzuki Coffee, Golden Place, Bon Café และ Gloria Jean + หรือสามารถติดต่อขอรับได้ที่ อพท. อาคารทิปโก้ ชั้น 31 ถ.พระราม 6 ...
 5697 
อพท. Travel : Issue 1     + หยิบฟรีที่ร้านกาแฟ ดอยช้าง, Suzuki Coffee, Golden Place, Bon Café และ Gloria Jean + ...
12 พฤศจิกายน 2558

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction