องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561)

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction